Chémia 9

 
 
Téma  

učebnica


učabnica chémie pr 9. roč. ZŠ  (eaktovka.sk)
(Pozn.: Najskôr je potrebná registrácia!
              Potom možno stiahnúť učebnicu.) 

Deriváty uhľovodíkov

Prezentácia:

 
Pracovný list:


Videá:

deriváty uhľovodíkov


 

Halogénderiváty

Prezentácia:

Pracovný list:

Videá:


Alkoholy

Prezentácia:
Pracovný list:
Videá:

 

Karbonylové zlúčeniny

Prezentácia:
Pracovný list:
  •  
Videá:
  1. Karbonylová skupina v aldehydoch a ketónoch
  2. Štruktúra aldehydov a ketónov
  3. Názvoslovie aldehydov
  4. Triviálné názvy aldehydov
  5. Príklady rozpúšťadiel
  6. Nežiaduce účinky aldehydov a ketónov na ľudský organizmus
  7. Výskyt aldehydov a ketónov v prírode
  8. Využitie aldehydov a ketónov

 

Karboxylové kyseliny

Prezentácia:
Pracovný list:
Videá:

 

doplnkové videá:

 

Prírodné látky
- SACHARIDY

Prezentácia:
Pracovný list:
Videá:

 

Prírodné látky
- TUKY

Prezentácia:
Pracovný list:

Videá:

Prírodné látky
- BIELKOVINY

Prezentácia:
Pracovný list:

Videá:
 
 
 

VITAMÍNYVideá:

ENZÝMY a HORMÓNY

Prezentácia:
 
 
 
Pracovný list:

 
Videá:

PLASTY

Prezentácia:
Videá:

SYNTETICKÉ VLÁKNA

Prezentácia:
Videá:

MYDLÁ, SAPONÁTY

Prezentácia:
Videá:

KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY

Prezentácia:
Videá:
100 Years of Beauty1
 100 Years of Beauty2 


 

Lieky, drogy

Prezentácia:
Videá: