Chémia 8

 
Téma  

učebnica

učebnica chémie pre 8. roč ZŠ  (eaktovka.sk
(Pozn.: Najskôr je potrebná registrácia!
              Potom možno stiahnúť učebnicu.) 

Vodík

Prezentácia:
Pracovný list:
Videá:

Kyslík

Prezentácia:
Pracovný list:
Videá:

Názvoslovie

oxidov a halogenidov

Pracovný list:

Oxidy

Prezentácia:

Pracovný list:
Videá:
Typy znečistenia vzduchu (informácie o oxidoch)

Alkalické kovy

Prezentácia:
Pracovný list:
  •  
Videá:
 

Kyseliny

Prezentácia:
Pracovný list:
Videá:

 

Hydroxidy

Prezentácia:
Pracovný list:

Videá:

 pH 

Prezentácia:
Pracovný list:

 

Videá:

 

Soli

Prezentácia: