Videá

Ako áno, ako nie!

Téma: Je len na tebe ako sa rozhodneš!

Autori: Kaniak Filip, Mikoláš Tomáš

 

Ani sneh to nezakryje.

Téma: Viete, kde niekedy končí odpad v našej obci?

Autori: Mareček Andrej, Seko Roman, Turiaková Lenka

 

Čo ďalej s odpadom?

Téma: Zberný dvor

Autor: Mikoláš Tomáš

 

Lieky ako nebezpečný odpad.

Téma: Čo s nebezpečnými liekmi z domácnosti?

Autori: Budayová Alžbeta, Omámik Matej

 

Míľniky ľudstva

Téma: História nás učí, tak počúvajte!

Autor: Portášik Marek

 

Odpad, odpad, odpad ... a čo ľudia?

Téma: Separácia v obci Hatné

Autor: Omámiková Tamara

 

Prechádzka lesom

Téma: Chceme čistú obec.

Autor: Kodríková Lucia

 

Zo smetiska oddychová zóna

Téma: Video o ľuďoch, ktorí vedia konať.

Autori: Kalman Tomáš, Žilovec Lukáš