Článok

Dávať papier do zberu sa oplatí!

Určite už každý z Vás „bojoval“ s dilemou čo urobiť so starými novinami, časopismi či letákmi, ktoré plnia naše poštové schránky. Riešení v prospech životného prostredia je hneď niekoľko, no my sme boli zvedaví, aká je realita v našej obci.

Navštívili sme viacero domácností ľudí v dôchodkovom veku s otázkou, čo robia so starým papierom. Ich reakcie boli rôzne, ale dali by sa zhrnúť do jednej vety. Prečítať, hodiť do popolnice alebo spáliť. Pani Okrutská skonštatovala: „Už ani ten papier nehorí tak ako kedysi, preto na zakurovanie používam noviny a ostatné farebné letáky a časopisy dávam vnúčatám do školy do zberu starého papiera.“ Naše kroky teda viedli do školy.

Zaujímalo nás, či vedia žiaci, čo sa deje ďalej so starým papierom, ktorý doniesli z domu do zberu. Opýtali sme sa na to žiakov 8. A triedy, ktorí nakladali s pánom školníkom starý papier do kontajnera na odvoz. Ich „hovorca“ Lukáš Trško nám povedal: „Do zberu papiera som sa zapájal ako žiak na prvom stupni. Teraz už nie, ale viem, že používaním starého papiera na výrobu nového sa chránia naše lesy.“

Do školy nosí starý papier aj koordinátorka ENV  pani Božena Kováčiková, preto sme využili jej prítomnosť a opýtali sme ja jej: „Viete koľko kilogramov papiera bude v tomto kontajneri, keď žiaci vyprázdnia celý sklad a koľko stromov sme tým zachránili?“ Na našu zvedavú otázku nám odpovedala: „Každoročne odovzdáme okolo 4 - 5 000 kg papiera. Priznám sa, že neviem, koľko stromov sme už zachránili za tých 13 rokov, ale bude to úctyhodné číslo napriek tomu, že v obci existuje aj iná možnosť zhodnotenia starého papiera. “Pretože sme nevedeli, o akú možnosť sa jedná, dali sme si celú problematiku podrobne vysvetliť. Podľa slov pani Kováčikovej starý papier za presne určených podmienok si od roku 2014 môžu občania v pravidelných časových intervaloch vymeniť na zbernom mieste v obci za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. O príchode firmy, ktorá zabezpečuje  túto výmenu sú občania informovaní cestou miestneho rozhlasu v dostatočnom časovom predstihu. Spravidla je to každé štyri mesiace, aby mali občania možnosť vytriediť si primerané množstvo starého papiera na výmenu.

Tak čo, už ste sa zamysleli nad tým, ako to funguje vo vašej rodine? Stačí si vybrať jednu z ponúkaných možností, veď separovať starý papier sa oplatí. Spravíme tým malý krôčik k lepšiemu životu na našej modrej planéte.

Lukáš Žilovec

Mladí reportéri pre životné prostredie

ZŠ s MŠ Udiča

2017

Prílohy: Fotografie

Odvoz papiera zo školy

Pomoc pri nosení papiera do veľkokapacitného kontajnera bola vítaná

x