Združenie rodičov školy

Výška ročného príspevku do ZRŠ je stanovená na školský rok 2011/ 2012 vo výške 10,00 € na jedného (každého) žiaka ZŠ a jedno (každé) dieťa MŠ.

Výška príspevku ostala oproti minulému školskému roku nezmenená.

Celková suma vyzbieraných príspevkov sa spätne vracia deťom MŠ a žiakom ZŠ počas školského roka v podobe:

  • balíčka na Mikuláša,
  • darčeka k MDD,
  • príspevku na nákup darčekov na rozlúčku predškolákov,
  • príspevku na nákup odmien oceneným žiakom na koncoročnú akadémiu,
  • preplácania cestovného žiakom reprezentujúcim školu na súťažiach.

Zároveň sa časť financií každoročne použije na uhradenie poplatkov spojených s registráciou 2% dane a na poplatok Slovenskej rade rodičovských združení vo výške 0,23 € za rodinu.