VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

O Z N A M Y

Čo sa v škole chystá, na čo sa tešíme a pripravujeme?

  • Tešíme sa na JARNÉ PRÁZDNINY!
  • Školské kolo súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec
  • Školské kolo súťaže Slávik Slovenska 2020
  • Školské kolo súťaže Matematický Klokan
  • Účasť na okresnom kole súťaže Čo vieš o hviezdach?
  • Účasť na okresnom kole súťaže Pytagoriáda
eň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s materskou školou Udiča. Získané finančné prostriedky peniaze použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Viac tu: https://zsmsudica.webnode.s

KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...