VITAJTE NA INTERNETOVEJ STRÁNKE ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU UDIČA

N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y - N O V I N K Y

INFORMÁCIE K POKRAČOVANIU PRERUŠENIA VYUČOVANIA pre RODIČOV a ŽIAKOV - NOVÉ (z 27.3.2020)

Nový portál www.ucimenadialku.sk - viac informácií

INFORMÁCIE K ZÁPISU DO 1. ROČNÍKA ZŠ a DO MATERSKEJ ŠKOLY s nástupom od 1. septembra 2020 budú zverejnené v termíne po 31.3.2020.

Upozorňujeme Vás - na zobrazenie zverejneného obsahu domácej prípravy Vašich detí od vyučujúcich využívajte predovšetkým stolový PC, notebook alebo tablet. Mobilné telefóny, žiaľ, zobrazujú zverejnený obsah v rozhádzanom poradí, preto môže dochádzať k neprehľadnosti. Ďakujeme za pochopenie a zároveň aj za spoluprácu.

ZADANIA PRE ŽIAKOV NA DOMÁCE VZDELÁVANIE nájdete aj TU alebo na záložke vľavo.

INFORMÁCIE, POKYNY a NÁVODY alebo nové ďalšie NÁMETY na obohatenie domácej prípravy nájdete tiež v záložke vľavo alebo TU.

PRERUŠENIE VYUČOVANIA a PREVÁDZKY všetkých ORGANIZAČNÝCH JEDNOTIEK ZŠ s MŠ Udiča 16. - 27.marca 2020 - OZNAM PRE RODIČOV

INÉ:

Viac v OZNAMOCH ↓


O Z N A M Y

AKTUÁLNE INFORMÁCIE a USMERNENIA: MŠVVaŠ SR 1, MŠVVaŠ SR 2 a INFORMÁCIE ÚVZSR a dôležité overené informácie o ochorení COVID-19 (nová stránka)

PREDBEŽNÉ OPATRENIE a odporúčania pre ľudí v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 (KORONAVÍRUS)

 
eň sa obraciame na Vás s prosbou i v tomto roku poukázať 2% zaplatenej dane nášmu Rodičovskému združeniu pri Základnej škole s materskou školou Udiča. Získané finančné prostriedky peniaze použijeme na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Viac tu: https://zsmsudica.webnode.s

2%

Milí rodičia a podporovatelia,
ďakujeme Vám za rozhodnutie venovať 2% z dane Našim - Vašim deťom prostredníctvom občianskeho združenia SRRZ - RZ pri Základnej škole s materskou školou Udiča.

Údaje o združení nájdete TU.

Vaše finančné prostriedky použijeme najmä na nákup školských pomôcok. Užívateľmi prostriedkov budú naše deti a žiaci, ktorým sa takto snažíme zatraktívniť školské obdobie.
Veríme, že aj v roku 2020 sa nám spoločne podarí naplniť naše plány.

Ďakujeme :-)


KONTAKTY

Názov školy

Základná škola s materskou školou Udiča

 

Adresa

Udiča č. 248, 018 01 Udiča

 

Telefonické kontakty

042/43 83 181

0948/300 531- riaditeľka školy
042/42 61 656 - zástupkyňa riaditeľky školy
042/43 83 194 - materská škola
042/42 61 657 - ekonomický úsek
042/43 83 481 - školská jedáleň

Mail

zssms.udica@gmail.com


Nájdete nás aj na sociálnej sieti...