Záujmové útvary

Ponuka záujmových útvarov, školský rok 2017/2018

Žiaci ZŠ s MŠ Udiča sa môžu prihlásiť do nasledovných záujmových útvarov:

Utorok:                      

                        Výtvarný ateliér (1. - 9. ročník)

                        (tradičné i netradičné výtvarné techniky)

                        13:15 – 15:15, Mgr. P. Šramčíková

                        Malí výtvarníčkovia (1. - 4. ročník), (výzdoba školy)

                        13:15 – 15:15, Mgr. K. Fapšová

                        Športový (5. - 7. ročník)

                        13:15 – 15:15, Mgr. J. Lazarová

Utorok a štvrtok:

                        Futbalová prípravka (1. -5. ročník)

                        15:00 - 16:00, p. Ľ. Trško

Štvrtok:

                        Pohybové hry (1. - 4. ročník)

                         (športové, tanečné)

                        13:15 – 15:15, Mgr. T. Hároníková

                        Varenie (5.- 9. ročník)

                        16:00 – 18:00, Mgr. J. Gašpárková

Po dohode s vedúcou:

                        Prírodovedný krúžok (5. - 9. ročník)

                        (práca na projektoch, príprava na ENV a BIO súťaže)

                        13:15 – 15:15, Mgr. K. Hamárová

Sobota (alebo podľa dohody s vedúcimi ZÚ):

                        Túlavé topánky           (5. - 9. ročník)

                        1-x mesačne, Mgr. J. Gašpárková, Mgr. Z. Loduhová

Činnosť záujmových útvarov začne 02.10.2017.