Záujmové útvary

Zoznam záujmových útvarov ZŠ s MŠ Udiča 2016/2017

 

Názov záujmového útvaru

Deň

Čas

Vedúci záujmového útvaru

Hravá angličtina

utorok

13:15 - 14:15

Mgr. S. Repková

Výtvarné alternatívy

utorok

13:15 - 15:15

Mgr. P. Šramčíková

Environmentálni experti

streda

13:15 - 15:15

Mgr. P. Kršková

Výtvarné alternatívy

streda

14:00 - 16:00

Mgr. P. Šramčíková

Hravá angličtina

štvrtok

13:15 - 14:15

Mgr. S. Repková

Varím, varíš, varíme

štvrtok

16:00 - 18:00

Mgr. J. Gašpárková

 

Túlavé topánky

podľa dohody

 

Mgr. J. Gašpárková

Mgr. Z. Loduhová