9. A

Triedny učiteľ: PaedDr. Miroslav Skladaný

Počet žiakov: 22

Rozvrh hodín triedy:

9. A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok DEJ MAT SJL CHE TSV d GEG
TSV ch
Utorok SJL MAT 1AJ 1 2NJ 1 VUM pt
2NJ 2 1AJ 2 EIS nt
Streda MAT FYZ BIO SJL 2NJ 1 PCQ 1
PCQ 2 2NJ 2
Štvrtok SJL DEJ 1AJ 1 TBZ 1 OBN TSV d
TBZ 2 1AJ 2 TSV ch
Piatok 1AJ 1 SJl MAT MDV 1 CHE 1 SEE 1pt/THD 1nt
MDV 2 1AJ 2 SEE 2pt/THD 2nt CHE 2

* Skratky predmetov