8. A

Triedna učiteľka: Mgr. Janka Bajzová

Počet žiakov: 26

Rozvrh hodín triedy:

8. A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok MAT 1 SJL 1 2NJ 1 INF 1 1AJ 1 CHE 1
MAT 2 SJL 2 INF 2 2NJ 2 CHE 2 1AJ 2
Utorok MAT 1 SJL 1 BIO FYZ TSV d SEE 1pt/THD 2 pt
MAT 2 SJL 2 TSV ch THD 1 nt/SEE 2 nt
Streda 1AJ 1 SJL 1 2NJ 1 TBZ 1 PCQ NBV 1
NBV 2 SJL 2 TBZ 2 2NJ 2 1AJ 2
Štvrtok 1AJ 1 SJL 1 ENV MAT 1 MDV 1 GEG
NDV 2 SJL 2 MAT 2 1AJ 2
Piatok DEJ MAT 1 SJL 1 OBN FYZ TSV d
MAT 2 SJL 2 TSV ch

* Skratky predmetov