6. A

Triedna učiteľka: Mgr. Zuzana Loduhová

Počet žiakov: 18

Rozvrh hodín triedy:

6. A 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Pondelok SJL MAT ANJ 1 INF 1 TOF pt
INF 2 ANJ 2 VYV nt
Utorok HUV SJL FYZ MAT DEJ TSV d
TSV ch
Streda SJL MAT OBN GEG ANJ 1 THD 1
THD 2 ANJ 2
Štvrtok FYZ MAT SJL MDV 1 TSV d ENV 1
ENV 2 TSV ch MDV 2
Piatok NBV BIO SJL ANJ 1 TBZ1  
TBZ 2 ANJ 2  

* Skratky predmetov